Reserves

RESERVA I PAGAMENT

En el moment de la confirmació de reserva d’habitacions, apartaments o xalet (en endavant les reserves) es cobrarà al client el 50 % de l’import. Amb el pagament es considerarà formalitzada la reserva. La resta s’abonarà en el moment de la recepció del client a la casa rural.
No es retornarà el 50% del total del pagament en cas d'anul•lació.


PROTECCIÓ DE DADES

Les dades que es proporcionen seran tractades per Can Barrull, SL (Responsable del tractament), amb la finalitat de portar un registre dels clients de Can Barrull i oferir els serveis d’allotjament. Les dades es tracten en base al compliment de la relació contractual per la prestació de serveis (art. 6.1.b RGPD). Les dades es comunicaran a l’Administració Tributària i a cossos i forces de seguretat en compliment de les normes legals reguladores de l’activitat hotelera. En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, sol•licitud de la limitació del tractament o portabilitat de les dades adreçant-se a Can Barrull, SL (Carrer Extramurs, 2 de Sant Feliu de Boada – 17256).